Canzoni in questo Album

PAMARYS. Pamarėnų Daina. Kada Noriu Verkiu - Keistuolių Teatras
SODŽIUS. Neišeik Tu Iš Sodžiaus - Keistuolių Teatras
SALA. Pasvarstyk, Antela - Keistuolių Teatras
PRAGARAS. Kipšiūno Suktinis - Keistuolių Teatras
LAUKELIS. Saulutė Tekėjo - Keistuolių Teatras
Vėl Pamarys - Keistuolių Teatras
KEPYKLA. Tykiai Tykiai Nemunėlis Teka - Keistuolių Teatras
PABAIGA. Pamarėnų Daina - Keistuolių Teatras