Canzoni in questo Album

Locked Up - Akon
Trouble Nobody - Akon
Bananza (Belly Dancer) - Akon
Gangsta - Akon
Ghetto - Akon
Pot of Gold - Akon
Show Out - Akon
Lonely - Akon
When the Time's Right - Akon
Journey - Akon
Don't Let Up - Akon
I Won't - Akon
Locked Up (Remix) - Akon